Kabelvåg vår historie og livsarv

Kabelvåg ligger i Vågan kommune og er det eldste fiskeværet i Lofoten, og det var her den kommersielle delen av Lofotfisket startet for 1000 år siden.

Til vågene rundt Kabelvåg, det gamle Vågan, søkte fiskere fra hele det nordlige Norge for å høste sin del av det årlige skreiinnsiget. Og Vågan vokste frem til å bli senter i middelalderens Hålogaland. På Lofotmuseets eiendom i Storvågan, 1 km vest for Kabelvåg, ligger restene av dette gamle senteret Vågar.

Etter Svartedauen gikk det tilbake med Vågan. Da fogden i Lofoten og Vesterålen, Erik Hansen Schønnebøl, var her i 1591, skrev han at Vågan, som hadde vært et kjøpsted, nå ikke var noe annet enn et armt fiskevær og at "der bor ikkun 10-12 arme stavkarle".

Senere vokste det frem et nytt senter i Kabelvåg, og på slutten av 1800-tallet hadde Kabelvåg fått en bymessig bebyggelse og stedet var uten tvil "Lofotens hovedstad" med politi, lensmann, sorenskriver, prost og fremfor alt var stedet et handelssenter. Et annet tegn på Kabelvågs sentrale plass i Lofoten var avisene. Ikke mindre enn fire aviser kom ut her til forskjellig tid, i året 1895 kom det ut tre aviser samtidig.

Kabelvåg var også en av de kjente markedsplassene langs kysten. Dette markedet hadde, som tidligere nevnt, tradisjoner langt tilbake i tiden. Da det første markedet ble holdt i 1882, så var det en gjenopptagelse av det gamle Vågastevnet fra middelalderen.

Under Vågastevnet var det omsetninga av tørrfisk som var den bærende kraft, mens Kabelvågmarkedet i nyere tid mer hadde preg av forlystelser. Hit kom folk for å kjøpe, selge, underholde eller bli underholdt. Det siste markedet i Kabelvåg ble holdt i 1939.

I dag er Kabelvåg først og fremst et skole- og kultursenter.

Stedet har videregående skole, kunst- og filmskole og folkehøgskole. Vågan kirke, døpt Lofotkatedralen av biskop Berggrav i 1929, er med sine 1200 sitteplasser den største trekirken nord for Trondheim.

I Storvågan, 1 km vest for Kabelvåg, ligger det innenfor grensene for det gamle middelaldersenteret, et kultur- og turistsenter. Der finner vi Lofotmuseet som er regionmuseum for Lofoten. Videre har vi Galleri Espolin hvor storparten av Kaare Espolin Johnsons bilder er utstillet. Samlingen er en gave fra kunstneren til Vågan kommune. Lofotakvariet er med på å gjøre Storvågan til et unikt område.